In 2011 ben ik gestart met Tij. Vanuit de intentie om samen met klanten kennis en kunde te bundelen. Het ‘wat’ en ‘hoe, met water als rode draad.Marc Balemans

DIENSTVERLENING

Procesbegeleiding

Een project vraagt altijd om een proces
Procesmanagement is het sturen van een reeks activiteiten die leiden tot een gedragen idee of gewenst resultaat. Meer.

Strategietrajecten

Van (mee)denken naar (mee)doen!
Een strategie ontwikkel je samen met de klant, de mensen die in de betreffende organisatie werken. Meer.

Programmamanagement

Van ambitie naar concrete resultaten
Programmamanagement is het werken aan projecten en activiteiten vanuit één ambitie. Door deze combinatie zijn resultaten te boeken. Meer.

Strategisch omgevingsmanagement

In dialoog met de omgeving
“Bij strategisch omgevingsmanagement wordt geopereerd vanuit belangen. Vanaf het begin ben ik in gesprek met de verschillende belanghebbenden. Meer.

Water governance

Meer mens- dan watergerelateerd
Onder water governance verstaat Tij. de manier waarop het waterbeheer, de drinkwatervoorziening en de afvalwaterverwerking zijn georganiseerd. Meer.

Managementadvies

Stap voor stap vooruitgang boeken
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. (Overheids)organisaties willen aansluiten op die transitie. Meer.